e-Förskrivning

Hantering arbetsplatser

Hoppa direkt till din fråga
Om arbetsplatser
Var hittar jag min arbetsplatskod?
Jag är pensionär - vilken arbetsplats har jag?
Lägga till ny arbetsplats
Växla mellan arbetsplatser
Ändra felaktig arbetsplatskod
Regionala format på arbetsplatskoder
Hur ansöker jag om egen arbetsplatskod?
Hur får jag en kopia på min legitimation / förskrivarkod?

Om arbetsplatser

Enligt nationella riktlinjer måste alla elektroniska förskrivningar (e-recept) skickas med en tillhörande arbetsplatskod. Om du är anställd inom offentlig verksamhet har din arbetsplats en arbetsplatskod; det har även den överväldigande majoriteten av privata vårdgivare. Är du pensionär eller inte har pågående anställning inom vården kan du ansöka om egen arbetsplatskod hos den region du är folkbokförd i. Mer information om ansökningar hittar du längst ned.

Var hittar jag min arbetsplatskod?

Arbetsplatskoden består av mellan 6 till 13 siffror och återfinns som hel/del av de sista 13 siffrorna av den 20-siffriga koden på utskrivna pappersrecept. Du kan läsa mer om regionala format på arbetsplatskoder längre ned på denna sida.

Jag är pensionär - vilken arbetsplats har jag?

Efter att du fått en egen arbetsplatskod (eller så kallad Pensionärskod) kan du registrera din arbetsplats i e-Förskrivning. Arbetsplatsnamnet bör vara "Pensionär" eller dylikt. Kontaktuppgifterna är viktiga för att apotek och patient ska kunna få tag i dig som förskrivare. Använd därför dina egna kontaktuppgifter. För information om hur du ansöker om egen arbetsplatskod som pensionär, se sektionen "Hur ansöker jag om egen arbetsplatskod?".

Lägga till ny arbetsplats

Du kan ha flera arbetsplatser inlagda och växla mellan dem när du gör förskrivningar. För att lägga till en ny arbetplats gör du så här:

 • Gå in i menyn (längst upp till vänster) och klicka på ”Arbetsplats”
 • Klicka på knappen "Lägg till ny arbetsplats" längst ned
 • Fyll i den nya arbetsplatsens uppgifter och klicka spara
Glöm inte att byta förvald arbetsplats till den nya efter du är klar (om du vill förskriva på den nya). Förskrivningar "kommer ihåg" viken arbetsplats som var förvald när de skapas, vilket innebär att du kan skapa flera förskrivningar med olika arbetsplatser och skicka alla samtidigt.

Växla mellan arbetsplatser

Om du har flera arbetsplatser inlagda kan du växla mellan dem när du förskriver. Det finns två sätt du kan göra detta på: direkt i menyn, eller i översikten på arbetsplatser.

Direkt i menyn:

 • Öppna menyn och klicka på nedåtpilen till höger i rutan nedanför ditt namn (längst upp).
 • Nu öppnar sig en lista med alla sparade arbetsplatser.
 • Klicka på den arbetsplats du vill välja. Klart!

I översikten på arbetsplatser:

 • Öppna menyn och klicka på ”Arbetsplats”.
 • I översikten ser du nu alla sparade arbetsplatser. Den förvalda arbetsplatsen har en blå bock i kanten till höger.
 • Klicka på den arbetsplats du vill välja, du ser nu att den blåa bocken byter till den nya raden. Klart!

Ändra felaktig arbetsplatskod

Vi har i dagsläget tyvärr inte funktionalitet att kontrollera giltigheten av en kod när den registreras, och en felaktig kod uppenbaras först när Receptdepån avvisar förskrivningen man försöker skicka. Erfarenhet har visat att det oftast saknas en eller flera siffror som man behöver lägga till före arbetsplatskoden för att den ska bli komplett. Vissa regioner anvisar att lägga till tre nollor på slutet av koden. Koderna är som längst 13 siffror men kan vara endast 6 siffror långa.

Det finns tyvärr ingen generell regel för hur koderna fungerar, och inte heller en samlad källa med sådan information. Vi har sammanställt en lista på hur koderna (för det mesta) är formaterade i olika regioner: du hittar den längre ned. För att korrigera en felaktig arbetsplatskod gör du enligt följande:

 • Gå in i menyn (längst upp till vänster) och klicka på ”Arbetsplats”
 • Dra med fingret åt vänster på arbetsplatsen som har fel kod och välj "Ändra"
 • Korrigera arbetsplatskoden och klicka "Spara"
 • Töm signeringskorgen på tidigare förskrivningar: klicka på förskrivningsikonen längst upp till höger (det tar dig till signeringskorgen) och för varje förskrivning dra åt vänster med fingret på förskrivningen, klicka den "Ta bort" och bekräfta borttagning

Obs: Det går inte att ta bort den arbetsplats som är ”förvald” och har en bock i höger kant. För att ta bort denna måste du först byta förvald arbetsplats och sedan ta bort arbetsplatsen.

Regionala format på arbetsplatskoder

Notera att avvikelser kan förekomma
Region Stockholm: börjar alltid med 01
Region Uppsala: börjar med 038
Region Jönköpings län: börjar med 0600000 följt av en sexsiffrig kod
Region Blekinge: börjar med 10 och är 13 siffror långt
Region Västmanland: börjar med 19 och är alltid 13 siffror långt
Region Jämtland Härjedalen: börjar med 23
Region Skåne: börjar med 12
Region Dalarna: börjar med 20 och kan vara 7, 9 eller 13 siffror långt
Region Östergötland: börjar med 05 och slutar med 000
Västra Götalandsregionen: börjar med 14
Region Gävleborg: börjar med 21
Region Halland: börjar med 13
Region Gotland: börjar med 09
Region Västernorrland: börjar med 22
Region Sörmland: börjar med 04
Region Västerbotten: börjar med 24
Region Kronoberg: börjar med 07
Region Kalmar län: börjar med 08
Region Värmland: börjar med 17
Region Örebro län: börjar med 18
Region Norrbotten: börjar med 25

Hur ansöker jag om egen arbetsplatskod?

Region Stockholm: Länk
Region Uppsala: Länk
Region Jönköpings: Länk
Region Blekinge: Länk
Region Västmanland: Länk
Region Jämtland Härjedalen: Länk
Region Skåne: Länk
Region Dalarna: Länk
Region Östergötland: Länk
Västra Götalandsregionen: Länk
Region Gävleborg: Länk
Region Halland: Länk
Region Gotland: Kontakta chefsapotekare
Region Västernorrland: Länk
Region Sörmland: Länk
Region Västerbotten: Länk
Region Kronoberg: Länk
Region Kalmar län: Länk
Region Värmland: Länk
Region Örebro län: Länk
Region Norrbotten: Länk

Hur får jag en kopia på min legitimation / förskrivarkod?

För att få kopia legitimation eller förskrivarkod måste du ta kontakt med enheten för legitimationer och behörigheter vid Socialstyrelsen för utdrag ur registret för hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp. Du kan hitta mer information och kontaktuppgifter här på Socialstyrelsens hemsida.